Açıklama

CompMusic, Hesaplamalı Modeller ile Dünya Müzikleri Araştırması projesi, Avrupa Araştırma Kurulu (European Research Council) tarafından finanse edilen ve Barselona'daki (İspanya) Universitat Pompeu Fabra'nın Müzik Teknolojisi Grubu’ndan Xavier Serra'nın koordine ettiği bir projedir. Proje 2011-2016 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin temel hedefi, günümüzde Müzik Hesaplamaları alanında karşılaştığımız bazı araştırma problemlerine çokkültürlü bir perspektiften yaklaşarak bu alanda ilerleme kaydetmektir. Proje, müziğin tanımlanması ve formalizasyonunda ilerleme sağlamak, bunları hesaplamalı yaklaşımlar için daha uygun bir hale getirmek ve ses sinyal tanımları (audio signal descriptions) ile semantik olarak anlamlı müzik kavramları arasındaki uçurumu azaltmak amacındadır. Ayrıca projede Batı harici müzik repertuvarına uygulanabilir bir bilgi modelleme tekniği geliştirip kültüre özgü müzikal bağlamları temsil edebilecek hesaplamalı modeller formüle etmek hedeflenmektedir.

CompMusic Projesinin bu araştırma problemlerini çalışırken kullanacağı yöntemler şunlardır:

  1. Bilgi İşleme, Hesaplamalı Müzikoloji, Müzik Biliş ve İnsan-Makina Etkileşimi alanlarının metodolojilerini birleştirmek.
  2. Hindistan (Hindustani, Karnatik), Türk (Osmanlı), Arap ülkeleri (Endülüs) ve Çin (Han) gibi bazı belli başlı Batı harici müzikal geleneklerdeki ses özellikleri, sembolik veriler, metin yorumları, kullanıcı değerlendirmeleri ve benzeri kaynaklardan gelen müzik bilgilerini analiz etmek.

Bu proje günümüzün Batı merkezli bilgi paradigmalarının ötesine geçmek, Bilgi Teknolojisi araştırmalarında ilerleme sağlamak ve zengin, çokkültürlü toplumumuza katkıda bulunmak arzusuyla yola çıkmıştır.