బృందం

 

 పాంపేవ్ ఫాబ్రా విశ్వవిద్యాలయం (పా.ఫా.వి)
 డా. చవియర్ సెర్రా జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్
  డా. మొహమ్మద్ సోర్దో పోస్ట్-డాక్టోరల్ అభ్యర్థి
  జెరార్డ్ రోమా పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి
  ఫ్రెడెరిక్ ఫాంట్ పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  సెర్తాన్ సెంతుర్క్ పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  గోపాలకృష్ణ కోడూరి పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  సంకల్ప్ గులాటి పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి
  అజయ్ శ్రీనివాసమూర్తి పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి
  అలస్టైర్ పోర్టర్ పరిశోదకుడు
  కెన్ చేన్ మాస్టర్స్ విద్యార్థి
 ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యుట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ - బోంబే (ఐఐటి-బి)
 డా. ప్రీతి రావ్  హిందుస్థానీ సంగీత ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్
  వినూత ప్రసాద్ పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  జో చెరీ రోస్ పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  అమృత జె. విద్వాంస్ పరిశోదకురాలు
  కౌస్తుభ్ కంటి గంగూలీ పరిశోదకుడు
  డా. సువర్ణలతా రావ్ సహకారి
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యుట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ - మద్రాసు (ఐఐటి-ఎం)
 డా. హేమ మూర్తి  కర్ణాటక సంగీత ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్
  పి. సరళ పి.హెచ్.డీ విద్యార్థిని
  డా. ఆర్. అరవింద్ పరిశోదకుడు
  అక్షయ్ పద్మనాభన్ పరిశోదకుడు
  అశ్విన్ బెల్లూర్ మాస్టర్ విద్యార్థి 
  విక్రం వెంకటేశన్ సహకారి
  టి.ఎం. క్రిష్ణ సహకారి
  విఘ్నేశ్ ఈశ్వర్ మాస్టర్ విద్యార్థి
 బాహ్చెసెహిర్ విశ్వవిద్యాలయం, ఇస్తాంబుల్ (బా.వి)
 డా. బారిస్ బోజ్కుర్త్  మకం సంగీత ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్
  డా. ఆండ్రె హోల్జాఫెల్ పోస్ట్-డాక్టోరల్ అభ్యర్థి (మే 2012 నుంచి) 
  ఎం. కెమల్ కరావొస్మనోగ్లు పి.హెచ్.డీ విద్యార్థి 
  ఓకన్ మురాత్ ఒజ్తుర్క్ పరిశోదకుడు 
సహకారులు
   డా. జోన్ సెర్రా IIIA-CSIC