ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ

 

ಪೊಂಪೆವು ಫಾಬ್ರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
 ಡಾ. ಚಾವಿಯರ್ ಸೆರ್ರಾ  ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರು
   ಡಾ. ಮೊಹಮದ್ ಸೋರ್ದೊ ಪೋಸ್ಟ್-ಡಾಕ್ಟೋರಲ್ ಸಂಶೋಧಕರು
  ಜೆರಾರ್ಡ್ ರೋಮಾ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಫಾಂಟ್  ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಸೆರ್ತಾನ್ ಶೆನ್ತುರ್ಕ್ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಡೂರಿ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಸಂಕಲ್ಪ್ ಗುಲಾಟಿ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಅಜಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಆಲಸ್ಟೈರ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧಕರು
  ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾರೊ ರೆಪೆತ್ತೋ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
     
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಬಾಂಬೆ, ಮುಂಬೈ (Indian Institute of Technology Bombay (IITB))
ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ರಾವ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ)
  ವಿನುತಾ ಟಿ. ಪಿ.  ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಜೋ ಚೆರಿ ರಾಸ್ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಅಮೃತ ಜೆ. ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
  ಕೌಸ್ತುವ್ ಕಂಟಿ ಗಂಗೂಲಿ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ಡಾ. ಸುವರ್ಣಲತಾ ರಾವ್ ಸಹಯೋಗಿ
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮದರಾಸು, ಚೆನ್ನೈ (Indian Institute of Technology Madras (IITM))
 ಡಾ. ಹೇಮಾ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ)
  ಡಾ. ಆರ್. ಅರವಿಂದ್ ಸಂಶೋಧಕರು
  ಪಿ. ಸರಳಾ ಪಿ. ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
  ಅಶ್ವಿನ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  ವಿಘ್ನೇಶ್ ಈಶ್ವರ್ ಸಂಶೋಧಕರು
  ಅಕ್ಷಯ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಸಂಶೋಧಕರು
  ಟಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ
(ಬಾಹ್ಚೆಸೆಹಿರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್) Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul (BU)
ಡಾ. ಬಾರಿಶ್ ಬೋಜ್ಕುರ್ತ್  ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು (ಮಕಾಂ ಸಂಗೀತ)
  ಡಾ. ಅಲಿ ಸೆನ್ಕ್ ಗೆದಿಕ್ ಸಹಯೋಗಿ
  ಡಾ. ರೂಹಿ ಅಯಂಗಿಲ್  ಸಂಶೋಧಕರು
  ಒಕನ್ ಮುರತ ಒಜ್ತುರ್ಕ್ ಸಹಯೋಗಿ
  ಡಾ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಜಪ್ಫೆಲ್ ಸಹಯೋಗಿ
ತೇತುವಾನ್-ಅಸ್ಮಿರ್ ಕೇಂದ್ರ (Tetouan-Asmir Center)
  ಅಮೀನ್ ಚಾಚೂ ಸಂಶೋಧಕರು