Hoşgeldiniz

CompMusic Avrupa Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen ve Barcelona'daki Pompeu Fabra Üniversitesi, Müzik Teknolojileri Grubu'ndan Xavier Serra tarafından koordine edilen bir projedir. Proje kültüre özgü yöntemler kullanarak müziğin otomatik tanımlanmasında ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma bilgi teknolojileri çerçevesinde ve disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Proje geçen sene Hindistan (Hindustani ve Karnatik) ve Türkiye'nin müziklerine yapılan çalışmalarla başlamıştır ve bu sene Çin müziği de dahil olmuştur. Proje yakın zamanda Fas'ın sanat müziğini de kapsayacaktır.

 

Project highlights:

 2. CompMusic Çalıştayı 
 2. CompMusic Çalıştayı'nın Bildirileri 
 2nd CompMusic Çalıştayı'nın Videoları
 2nd CompMusic Çalıştayı'nın Blog Yazısı

 Hindustani koleksiyonu
 Karnatik koleksiyonu
 Türk makam koleksiyonu
 Çin koleksiyonu

 

 CompMusic sesleri