முகப்புப்பக்கம்

காமப்மயூசிக், இசை கணிப்பு துறையில் உள்ள பல ஆராய்ச்சி சவால்களை, பன்கலாச்சார கோணத்தில் அணுகி, அத்துறையை மேம்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும்.
 

குயின் மேரி கல்லூரியில் (லண்டன்) April 7th 2011 அன்று நடைபெற்ற அளிக்கை:

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.